Quy trình sản xuất nấm linh chi

Danh mục: Quy trình sản xuất

1) Thu hái
Linh Chi Đỏ đủ tuổi được thu hái, lựa chọn đạt tiêu chuẩn chất lượng, sấy lạnh ở nhiệt
độ 35-60 độ đến khô.
2) Sơ chế
Tiến hành cắt lát, nghiền thô linh chi kích thước 0.5-1cm.
3) Chiết xuất
Linh Chi sau khi cắt lát và nghiền thô sẽ được cho vào nồi chiết xuất. Thời gian chiết xuất
liên tục từ 8-10 giờ đảm bảo chiết kiệt hoạt chất.
4) Rút dịch
Dịch chiết Linh Chi được rút lọc qua thiết bị lọc chuyên dụng. Loại bỏ các bã Linh Chi.
5) Cô loãng
Dịch chiết xuất sẽ được cô loãng trên thiết bị cô tuần hoàn chân không áp suất giảm tới
hàm ẩm 50%.
6) Lọc dịch
Sau khi cô loãng dịch cô sẽ được lọc lại qua mắt lọc 120 Mesh rồi chuyển qua thiết bị cô
đặc
7) Cô đặc
Cô đặc cao linh Chi Đỏ tới hàm ẩm 25-30% trên thiết bị cô chân không cánh khuấy và thu
được bán thành phẩm là cao Linh Chi Đỏ
8) Pha chế

Cao Linh Chi Đỏ sẽ được trộn cùng với dược liệu Linh Chi Đỏ đã nghiền nhỏ theo tỉ lệ
(80% cao:20% Linh Chi Đỏ nghiền) sau đó sấy khô.
9) Đóng gói
Đóng gói trà túi lọc – Kiểm nghiệm- Nhập kho thành phẩm

0